Kliknite tukaj, da si ogledate profil, kot ga vidijo drugi

Osnova sintaksa v programskem jeziku Pascal

Delite vsebino na Facebooku
Delite vsebino na Twitterju
  V tokratni lekciji si bomo pogledali osnovno sintakso uporabe programskega jezika Pascal, ki ga uporabljamo v razvojnem okolju Delphi ali Lazarus.
 
 
1
 
 

Za potrebe lekcije priporočam uporabo brezplačnega razvojnega okolja Lazarus, ki omogoča hitro razvijanje aplikacij v programskem jeziku Pascal in v katerem lahko razvijamo aplikacije za Windows, Linux ali MacOS operacijski sistem.

Več o namestitvi programskega okolja si lahko preberete v lekciji

 
 
2
 
 

Komentarji se pri programiranju uporabljajo za to, da v njih opišemo, kaj je namen kode, ki se izvaja na tistem mestu in tako dosežemo, da je koda precej bolj razumljiva.

Obstajata dva načina za določanje komentarjev.

Prvi je, da na začetku vrstice dodamo znaka //. S tem določimo, da je ves tekst do konca vrstice komentar.
//komentar

V kolikor pa želimo dodati komentar, ki se nahaja v več vrsticah, pa ga vstavimo med znaka { }
{
daljši
komentar
}

 
 
3
 
 

V spremenljivke shranjujemo različne vrednosti.

Vsako spremenljivko moramo najprej deklarirati ključno besedo var, s katero določimo, kateri tip podatkov bo vsebovala spremenljivka.

Najbolj pogosto uporabljeni tipi so naslednji:
integer - cela števila
string - poljuben tekst
double - števila z decimalno piko
boolean - zavzema samo vrednost true ali false

Primer deklaracije spremenljivk:

var i, sum: integer;
    s: string;
    d: double;
    b: boolean;


 
 
4
 
 

Spremenljivkam prirejamo vrednost s sintakso:

ime_spremenljivke := vrednost;

Primer:
i:=22;
s:='Poljubni tekst';
d:=5.34546;
b:=true;


Pri prirejanju pa lahko seveda uporabimo tudi poljubne matematične izraze:
i:=i+10;
i:=2*i + 7/2;   


Na tem mestu bi še dodal, se vsi izrazi v Pascalu morajo zaključiti s podpičjem.

 
 
 
 
 
5
 
 

S ključno besedo const definiramo konstanto.

Konstante se uporabljajo na isti način kot spremenljivke, le da njihove vrednosti ne moremo spreminjati.

Primer:
const Konstanta = 999

 
 
6
 
 

Zelo pogosto pri programiranju srečamo stavek if, s katerem preverjamo, ali so določeni pogoji izpolnjeni.

Sintaksa je naslednja:
if pogoj then
  //koda, ki se bo izvršila
else
  //koda, ki se bo izvršila;


Primer dveh IF stavkov:
if b=true then
  ShowMessage('Pravilno')
else
  ShowMessage('Nepravilno');


if (i>10) and (i<=20) then
  ShowMessage('med 10 in 20')
else if (i>20) and (i<=30) then
  ShowMessage('med 20 in 30')
else
  ShowMessage('Noben pogoj ni bil najden');


Uporabili smo tudi funkcijo ShowMessage, ki na zaslonu odpre okno s sporočilom.

 
 
7
 
 

Zelo pogosto uporabljena v praksi je tudi zanka for.

Z njo se sprehodimo čez določen interval vrednosti ter na vsakem koraku izvedemo določen ukaz.

Primer izračuna vsote števil od 1 do 100:
sum:=0;
for i:=1 to 100 do
  sum := sum + i;

 
 
8
 
 

V določenih primerih nam prav prideta tudi zanki while in repeat.

While zanka se bo izvrševala, dokler je izpolnjen njen pogoj.

Na podoben način se bo zanka repeat ponavljala, dokler končni pogoj ni izpolnjen.

Primera zank, ki obe prav tako izračunata vsoto števil od 1 do 100
i:=0;   sum:=0;
while i <= 100 do
begin
  sum := sum + i;
  i := i + 1;
end;

i:=0;  sum:=0;
repeat
  sum := sum + i;
  i := i + 1;
until i <= 100; 


Tako smo spoznali osnovno sintakso programskega jezika Pascal, v prihodnosti pa pride na vrsto tudi kakšna bolj praktična lekcija.


 
 
Komentiraj
 
 
 
 
 
29.8.2017, 21:52
Lep vodič, pohvale avtorju, saj je učenje programiranja pomembno za potencialni razvoj bodočih interesentov za računalništvo in programiranje. Razvijalcev je vsekakor premalo in tovrstni vodiči morda malo po malo pripomorejo mladim, ki se želijo naučiti programirati (čeravno večina tovrstnih profilov vsaj zadostno obvladajo angleški jezik za uporabo tutorialov v angleščini). Vendarle eno vprašanje avtorju: Zakaj ravno Pascal. Čeravno je to zelo pomemben jezik kar se tiče zgodovine razvoja programskih jezikov, je dandanes precej arhaičen, skoraj že na nivoju FORTRANa.

In vem, da če se naučiš en jezik, se naučiš konceptov programiranja in s tem so ti vrat a odprta v vse jezike in paradigme, vendarle je po mojem mnenju (sem razvijalec po poklicu) mnogo bolje začeti s katerimkoli drugim jezikom, ki ima po sintaksi zametke jezika C, saj se vsi (močnejši in De facto uveljavljeni) programski jeziki danes po sintaksi in pragmatiki bistveno manj razlikujejo od denimo Cja kot Pascala. V to vrečo poleg samega Cja spadajo Java, C++, C#, Javascript, PHP....

Je pa res, da moj argument ne drži nujno, saj je denimo Python, ki je ravno tako nekoliko različen od jezikov v družini "C-jevskih" jezikov, prav tako zelo uveljavljen in perspektiven danes. Ostane pa še vedno vprašanje avtorju (podtalje): Zakaj ste se odločili za Pascal?

Lep pozdrav,

Ivan
 
 
 
 
30.8.2017, 14:08
Vprašanje je na mestu. Razlog je verjetno to, da sem z njim zrasel gor in ga uporabljam že več kot 20 let.

Glede jezikov s sintakso C, tu ne vidim neke posebne prednosti, saj se to hitro nauči. Osebno pa mi zdi sintaksa Pascala bolj uporabniško prijazna, ampak to je že osebno mnenje.

Precej bolj važni se mi zdijo drugi pristopi in praksi, ki so jih prinesli novejši programski jeziki in na tem področju je sam Pascal res nekoliko zastarel. In iz tega stališča je kakšen drug programski jezik verjetno res bolj primeren.

Drugače se še vedno kar dosti uporablja, predvsem pri poslovnih aplikacijah v navezavi z okoljem Delphi.

Sam njegovo prednost vidim predvsem v tem, da je še vedno odlično orodje za hiter razvoj aplikacij, saj se v njem da res enostavno izdelati GUI za aplikacijo.

Še bolj pomembno pa mi je, da še vedno dela na "klasičen" način in prevaja v .exe datoteko. To pomeni, da ko nekomu pošljem program, enostavno vem, da bo delalo in ni potrebno nameščati nobenih dodatnih stvari, kot so npr. Java, .NET ali Python.


spremenjeno: podtalje (30.8.2017, 14:09)
 
 
 
 
3.9.2017, 11:50
Hvala!

Lep pozdrav.
 
Prijava in registracija
 
 
 
Zmaga.com ponuja brezplačno in razumljivo učenje računalniških programov, vas na enkraten način spozna z različnimi svetovnimi jeziki, s podrobno obrazloženimi recepti prikaže čare kulinarike in vam prežene strahove pred domačimi opravili.
 
 
Poleg tega lahko prebirate poučne članke, ki so namenjene širjenju naše splošne razgledanosti ter preverite svoje znanje z priljubljenim in enostavnim sistemom za preverjanje znanja. Če med vsebinami, ki se dodajajo vsak dan, ne najdete želenega znanja, je za vaša vprašanja na voljo dobro obiskan forum, kjer lahko tudi aktivno sodelujete. V primeru, da bi radi svoje praktično znanje delili z ostalimi, pa to lahko storite preko preprostega vmesnika za dodajanje vsebin. Zmagajte z znanjem z Zmaga.com!